Lismarka Skilag

Løp/Friidrett

Løp/Friidrett

Løpegruppe

Lismarka Skilag har en egen løpegruppe som møtes til felles løpeturer.

Det er mange som løper/jogger/trimmer i Lismarka. Noen er så ivrige at de deltar i diverse løp, andre gjør det for moro skyld, for helsas skyld - eller av mange grunner samtidig. Det finnes mange gode grunner til å løpe! Skilaget (re)startet våren 2018 en løpegruppe. Tilbudet er for jenter og gutter i alle aldre, unge og voksne. Første del av økta tar vi alltid sammen, deretter vil det av og til bli naturlig at det blir noe spredning ut fra ambisjoner og dagsform.

Som oftest vil vi løpe her i bygda, andre ganger tar vi kanskje løpeturen på fjellet, i ei nabobygd eller til en av “Ti topper i Ringsaker”.

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/lismarkaskilaglopegruppe/


Treningssamarbeid med Lillehammer idrettsforening

Lismarka Skilag har avtale med Lillehammer Idrettsforening (LIF) om at Skilagets medlemmer kan delta på LIFs friidrettstreninger, men likevel representere Lismarka Skilag i konkurranser. Se info om treningstider med mer på LIFs hjemmesider:
http://lillehammerif.no/treningstider/

Friidrettsstevner på Stampesletta 2019:

http://lillehammerif.no/lif-stevner-2019/

Lismarka Skilag dekker/refunderer startavgift for medlemmer under 18 år ved deltakelse på løp/friidrettskonkurranser.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift