Lismarka Skilag

Ski

Ski

Skilagets tilbud

Skiløyper:

Skilaget preparerer skiløyper hele vinteren. Lysløypa er ca. 3 km lang. I tillegg kjører vi opp en trase på ca 5 km og en trase på 7 km (lysløypa + ekstrasløyfer).

Målgruppe: Alle som har lyst til å gå på ski på fritida + skole og barnehage.

Lysløyperenn:

Hver onsdag fra nyttår og så lenge snøen holder, arrangeres lysløyperenn. Påmelding fra klokka 18. Rennstart klokka 18.30. De yngste går så langt de orker, de litt eldre tar en hel runde i lysløypa. Vafler og kaffe til salgs i hyggelige omgivelser i Skibua etter målgang. Premier til alle etter endt sesong. Jo flere renn man har deltatt på, jo finere premie.

Målgruppe: Barn, ungdom og voksne.

Skitrening/skilek

Hver torsdag fra nyttår og gjennom hele vinteren tilbys skitreninger/skilek i samarbeid med Mesnali skilag og skigruppa i Åsmarka IL. Treningene foregår fra kl. 18-19 og vekselsvis i Lismarka, Åsmarka og Mesnali etter oppsatt plan. De gangene treningene foregår i Åsmarka og Mesnali, er det oppmøte ved Lismarka skole klokka 17.40 for samkjøring. Mens noen kanskje trenger skyss, har andre gjerne en plass eller to til overs i bilen.

Målgruppe: Fra 1. klasse

Gruppeinndeling:

Gruppe 1: 1.- 4. klasse (men også for eldre barn som ønsker å være med på skileikgruppa): I denne gruppa vil det i hovedsak være mest fokus på lek på ski, men også innslag av skiteknikk for de som ønsker det.

Gruppe 2: 5.klasse og oppover. Her blir det mer fokus på teknikk i ulike stilarter, men også stafetter og andre lekpregede aktiviteter. Det legges ikke opp til harde treningsøkter. Her skal alle kunne delta ut fra sitt nivå.

Klubbrenn

Mot slutten av sesongen arrangeres et eget klubbmesterskap, gjerne i tilknytning til sesongavslutningen med premieutdeling og ulike aktiviteter.

Nyttige lenker:

Hedmark Skikrets: http://www.skiforbundet.no/hedmark/

Team Sjusjøen: http://www.teamsjusjoen.net/


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift